Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Projekty z dofinansowaniem zewnętrznym

WYMIERNE EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ

W ostatnich latach ukierunkowano pracę na pozyskiwanie dodatkowych źródeł dofinansowania. Pozyskano dofinansowanie do realizacji blisko trzydziestu projektów infrastrukturalnych oraz dofinansowujących działalność bieżącą. Inwestycje i zmiany działania w Raciąskim Centrum Kultury rozpoczęły się od realizacji dużych projektów infrastrukturalnych – przeprowadzony został gruntowny remont siedziby. Niebawem wspólnie z Gminą Miasto Raciąż - rozpoczniemy realizację kolejnych projektów opiewających na łączną kwotę ponad 3 mln zł, co postawi przysłowiową „kropkę nad i” nad dotychczas wprowadzonymi zmianami infrastrukturalnymi w MCKSiR.

Następnym etapem była realizacja projektu zakładającego doposażenie MCKSiR m.in. w specjalistyczny sprzęt, zakup sceny mobilnej. Podjęto współpracę z innymi jednostkami, instytucjami, podmiotami. Pozyskano liczne dotacje od stałych partnerów placówki i podpisano z nimi długoterminowe umowy. Zawarto porozumienie z Gminą Raciąż dot. współfinansowania działań biblioteki oraz MCKSiR.

MCKSiR od roku 2013 do chwili wydania niniejszej publikacji pozyskało następujące środki zewnętrzne:
  • Pozyskano środki na remont i modernizację siedziby MCKSiR w Raciążu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Projekt prowadzony był w dwóch etapach. W I etapie przeprowadzono modernizację budynku MCKSiR. Wykonano remont instalacji elektrycznej, sanitarnej, odgromowej, wentylacyjnej, wymieniono poszycie dachu, przeprowadzono generalny remont wnętrza. II etap obejmował zaś przeprowadzenie remontu instalacji centralnego ogrzewania. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania na realizację obu etapów wyniosła 299 785,00zł

  • Pozyskano środki na modernizację budynku MCKSiR w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług kulturalnych poprzez doposażenie i wyposażenie MCKSiR w środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego; Priorytet 06.00.00 - Priorytet VI. - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji; działania 6.1 „Kultura”. W ramach realizacji projektu zakupiono sprzęt i wyposażanie dla jednostek kultury oraz dostosowano pomieszczenia na potrzeby utworzenia sali prób. Zakupiono sprzęt nagłośnieniowo i oświetleniowy, wyposażenie meblowe, wyposażenie tele-informatyczne, w tym monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, zakupiono komputery, urządzenia wielofunkcyjne, aparaty fotograficzne, pozostałe wyposażenie oraz zakupiono scenę mobilną. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 745 508,00 zł.

  • Pozyskano środki na utworzenie Kameralnego kina w ramach programu „Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster - Małe Kina Społecznościowe (MKS)”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Założeniem programu jest stworzenie małego kina z zachowaniem jakości technicznej i standardów estetycznych profesjonalnych kin cyfrowych. Istotą projektu jest możliwość kreowania repertuaru przez odbiorców. W ramach realizacji projektu utworzono kameralne 30 osobowe kino. Projekt zakładał wyremontowanie pomieszczeń po bibliotece, zakup wyposażenia i sprzętu (fotele kinowe, projektor, serwer kinowy, nagłośnienie, ekran projekcyjny). Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 23 000,00 zł

  • Pięciokrotnie pozyskano dofinansowanie na realizację Jarmarku Raciąskiego. W ramach dofinansowania ponoszone są koszty organizacji wydarzenia. Na I Jarmark Raciąski pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaś cztery dofinansowania pozyskano w ramach programu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego. Łączna kwota pięciu dofinansowań wyniosła 210 389,73zł. W 2019 roku udało się pozyskać rekordową kwotę dofinansowania w wysokości blisko 60 tys. zł.

  • Czternastokrotnie pozyskano dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - programu cyklicznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki. Łączna kwota czternastu dofinansowań wynosi 76 800,00zł

  • Pozyskano dofinansowanie w ramach programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013 - Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Instytut Książki. W ramach projektu doposażono w sprzęt Bibliotekę Miejską. Zakupiliśmy dwa nowoczesne zestawy komputerowe wraz z monitorami, urządzenie wielofunkcyjne, materiały eksploatacyjne oraz oprogramowanie. Wartość dofinansowania: 11 510,51zł

  • Na działalność statutową Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu udało się również pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz z Powiatu Płońskiego w wysokości blisko: 30 tys. zł

Nie udało by się zrealizować powyższych przedsięwzięć bez wkładu własnego. Podziękowanie za wsparcie działań oraz przekazanie środków na realizację inwestycji należą się władzom miasta – w szczególności Burmistrzowi Miasta Raciąż Mariuszowi Godlewskiemu.

W 2018 roku zakończono także prace wykonane w ramach realizowanego przez Miasto Raciąż projektu pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, w ramach którego zostały wykonane liczne prace: kompleksowe docieplenie budynków domu kultury i biblioteki (fundamentów, stropów, ścian); wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku biblioteki; montaż instalacji automatyki pogodowej na węzłach cieplnych w obu budynkach; instalacja paneli fotowoltaicznych, generujących prąd z energii słonecznej; instalacja wentylacji mechanicznej wraz rekuperacją ciepła w budynku domu kultury. Wprowadzone zmiany sprawią, że instytucja będzie przyjazna nie tylko mieszkańcom, ale także środowisku.

Nadchodzi nowe - już wkrótce MCKSiR w Raciążu będzie realizowało projekt pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wartość złożonego projektu to 2 219 123,85 zł, zaś wartość dofinansowania wynosi 1 521 404,63 zł. Planowane prace w ramach projektu: modernizacja i przystosowanie wnętrza budynku biblioteki, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana poszycia dachu oraz montaż udogodnień dla niepełnosprawnych. W 2020 rok, w ramach powyższego projektu, planowane są dalsze prace mające na celu stworzenie odpowiedniej przestrzeni do działalności bibliotecznej, które mają zachęcić czytelników do jak najczęstszego korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz do zapewnienia przyjaznych warunków w czytelni. Planowany jest generalny remont pomieszczeń biblioteki i czytelni. Centralne miejsce w bibliotece zajmie wypożyczalnia z czytelnią dla dorosłych, powstanie oddział dla dzieci z kącikiem dla malucha, stolik DKK. Powstanie pierwsza w okolicach czytelnia plenerowa przy budynku, ze stolikami, fotelami, pergolami i roślinami. W budynku biblioteki zostaną zorganizowane specjalistyczne pracownie tematyczne, które będą wspierać działalność kulturalną m.in: Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Raciąża i Okolic, pracownia ceramiczna ze specjalistycznym piecem do wypalania ceramiki, stołami do jej wytwarzana, pracownia fotograficzno-dziennikarska i pracownia rękodzieła. Uruchomiony zostanie projekt Radio RAC (wraz z przystosowaniem i wyposażeniem internetowego studia radiowego). Kolejnym założeniem projektu jest zakup wyposażenia ułatwiającego korzystanie z zasobów biblioteki osobom z niepełnosprawnościami (m.in. nakładki dla niewidomych) oraz wyposażenie pracowni m.in. (aparaty, ploter, komputery, projektor, skaner wieloformatowy itp.). Zakładana jest także realizacja muzycznego placu zabaw przy budynku MCKSiR w Raciążu oraz czytelni plenerowej przy budynku na ul. Kilińskiego 21. Planowane zmiany będą realizowane w celu wsparcia działalności bibliotecznej i kulturalnej oraz aby zachęcić jak największą liczbę mieszkańców miasta i gminy Raciąż do korzystania z oferty centrum kultury, w którego strukturach działa biblioteka. Planowane zakończenie realizacji projektu to grudzień 2020 r.

W 2020 roku pozyskano również następujące dofinansowania:
  • 29 000,00 zł realizuje projekt pn. „(Za)sięgnij kultury! - tradycja i kultura regionu on-line.” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura w sieci. Dofinansowanie zostało pozyskane na działania, które mają na celu przybliżenie tradycji, kultury i zwyczajów regionu w formie przystępnej zwłaszcza dla młodego pokolenia, tj. on-line. MCKSiR prowadzi akcję pn. „(Za)siegnij kultury!”, w ramach której utworzony zostanie portal internetowy, na którym prowadzone będą działania z zakresu kultury i upowszechniane informacje związane z lokalną i regionalną tradycją, zwyczajami oraz dziedzictwem kulturowym. Założeniem zadania jest utworzenie przestrzeni do korzystania z zasobów kultury w sieci, zarówno w okresie pandemii i utrudnionych działań w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa, jak i w późniejszej – stałej działalności Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Utworzenie portalu internetowego prowadzonego „przez mieszkańców dla mieszkańców” wpłynie na wzrost partycypacji członków lokalnego społeczeństwa w upowszechnianiu tradycji i kultury oraz lokalnego dziedzictwa.

  • 62 437,20 zł na organizację VII Jarmarku Raciąskiego ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu nr 4/2020 zorganizowanego na potrzeby Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2020 rok. Kwota dofinansowania była rekordowa i wyniosła niemal 2,5 tysiąca złotych więcej niż ta, którą udało się pozyskać w 2019 roku. 21 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie umowę na organizację imprezy w imieniu MCKSiR podpisali dyrektor Artur Adamski oraz główna księgowa Agnieszka Wiśniewska. Jarmark to wydarzenie o siedmioletniej tradycji, które od początku współorganizowane jest przez Gminę Miasto Raciąż. Wydarzenie to stanowi również ważny punkt na mapie letnich imprez plenerowych na terenie powiatu płońskiego.

  • 4 308,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości czytelniczych w ramach Programu Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Dofinansowania na nowości czytelnicze w zostały pozyskane także w latach 2018 (6 tysięcy złotych), 2017 (6 tysięcy złotych) i 2016 (5,5 tysiąca złotych).

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.